• 604259162
  • kontakt@stowarzyszeniecreativo.pl

O stowarzyszeniu "Creativo"

Kim jesteśmy, jak działamy

Jesteśmy stowarzyszeniem które realizuje zadania statutowe oraz różne projekty związane z ekologią, ochroną środowiska naturalnego, kulturą i sztuką, nauką, edukacją społeczną, wspomaganiem rozwoju społeczności lokalnej. Stowarzyszenie „Creativo” zawiązaliśmy w listopadzie 2016 roku z myślą o tworzeniu i realizowaniu projektów z których korzystać mogliby wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Byczyna oraz ościennych Gmin. Od początku swojej działalności bierzemy czynny udział w życiu społecznym regionu w którym mieszkamy realizując projekty i zachęcamy lokalną społeczność do uczestnictwa w podejmowanych przez nas inicjatywach, realizacji projektów, integracji, włączenia się do wspólnego działania.
Kontakt
Niesamowity obraz

ZAWSZE JEST DOBRY CZAS ABY POMÓC W REALIZACJI DZIAŁAŃ LOKALNYCH

tylko jeśli zaczniesz zwracać uwagę będziesz w stanie coś zmienić

Dlaczego warto z nami współpracować

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE

Prowadzimy cykliczne warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych.

DZIAŁANIA MIĘDZYPOKOLENIOWE

Organizujemy spotkania i warsztaty mające na celu integrację międzypokoleniową.

KULTURA I SZTUKA

Organizujemy wydarzenia kulturalne integrujące lokalną społeczność.

PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM

Projekty mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

PROJEKTY EDUKACYJNE

Realizujemy projekty informacyjno edukacyjne na rzecz rodziny.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Realizujemy projekty grantowe mające na celu edukację ekologiczną dzieci i dorosłych.